«Η Θεσσαλονίκη ως πόλη υποδοχής, αποδοχής, συγχώρεσης, μα και προτροπής.

Ένα λιμάνι-πέρασμα σε μία καινούργια κάθε φορά εποχή. 

Προσωπικές ιστορίες ξετυλίγουν ένα νήμα, όπου η μυθοπλασία συναντά το ντοκουμέντο και μέσα από την πολυφωνία της παράδοσης προσεγγίζεται η ιστορία μιας πόλης μοναδικής.

Μοναδικής στον τρόπο με τον οποίο αποδέχτηκε και ένωσε ανθρώπους διαφορετικών καταβολών, παραδόσεων, θρησκειών, πολιτισμών, επισημαίνοντας πόσο ίδιοι είναι  και πόσο δημιουργικοί, όταν μπορούν να μοιράζονται ουσιαστικά τον ίδιο τόπο, όταν μπορούν να συμβιώνουν σε μία πόλη, που απορροφά κάθε τι καινούργιο και το μετουσιώνει σε αυτό που είναι κάθε φορά το νέο της πρόσωπο.

Η προσωπικότητα της Θεσσαλονίκης ως αποτέλεσμα των ανθρώπων που φιλοξένησε, αποδέχτηκε, συγχώρεσε και προέτρεψε να συμβάλλουν στην ιστορία της.

Μία πόλη που η ιστορία της είναι μία ιστορία φιλοξενίας.»              Πέπη Γεραγωτέλλη